Reguleringsbestemmelser for Politiets nasjonale beredskapssenter

Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud i Ski kommune (gnr. 105/bnr. 1, m.fl.)
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av politiets nasjonale beredskapssenter og samtidig sikre viktige natur- og friluftsverdier i planområdet.


  • Reguleringsbestemmelser for Politiets nasjonale beredskapssenter Tittel
  • 18.08.2017 Versjon
  • 12. mars 2018 Lastet opp
  • 25. juni 2018 Sist oppdatert
  • 2.78 MB Filstørrelse
  • Last ned Last ned