02) NGI-rapport – Geokjemisk kartlegging og volumestimat av svartskifer

NGI ble engasjert av Åsland Næringspark Eiendom AS til å gjøre en supplerende undersøkelse av området på Taraldrud hvor det tidligere har blitt fylt masser av svart leirskifer. Målet med undersøkelsen var å vurdere skifermassenes syredannende potensial og radioaktivitet, samt forsøke å gi et nærmere estimat av volumet til skifermassene. Dette skal gi et bedre grunnlag for å velge tiltaksløsning, som er etterspurt av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.


  • 02) NGI-rapport - Geokjemisk kartlegging og volumestimat av svartskifer Tittel
  • 28.04.2017 Versjon
  • 13. mars 2018 Lastet opp
  • 27. mars 2018 Sist oppdatert
  • 9.33 MB Filstørrelse
  • Last ned Last ned