10) Vedlegg 5: Innledende geoteknisk vurdering – Taraldrud alunskiferdeponi

Multiconsult AS er engasjert av Øst Plan AS for blant annet å utføre en innledende geoteknisk vurdering av gjennomførbarheten av prosjektet med å deponere masser med alunskifer på Taraldrud.
Grunnundersøkelsene viser en forsenkning i bergoverflaten i nord-sør retning langs Snipetjernsbekken. Dette området kalles myrområdet og bergdybden her varierer fra ca. 10 m og ned til ca. 18 m under dagens terreng. Boringene viser et torvlag med mektighet mellom ca. 3 -4 m under terreng i myrområdet langs Snipetjernsbekken. Under torvlaget er det i hovedsak bløt kvikkleire i myrområdet.
Topografien i området tilsvarer et tilnærmet tett «basseng», men løpet til Snipetjernsbekken er en passasje med bredde ca. 10 m som ligger i nivå med myrområdet og hvor kvikkleiren potensielt har et utløp. Det kan derfor bli aktuelt med tiltak for å stenge denne passasjen. Supplerende grunnundersøkelser er nødvendig i detaljprosjekteringen.
Det skal graves i snitt ca. 4 m i myrområdet før alunskiferen legges nedi og innkapsles. Tilbakefyllingen i myrområdet må skje i tynne lag. Snipetjernsbekken er forutsatt ivaretatt under anleggsarbeidet, og lagt på fjellhylle i permanent tilstand. Anleggsvannet må ivaretas for å hindre ytterligere forurensing.
Prosjektet er gjennomførbart fra et geoteknisk perspektiv.


  • 10) Vedlegg 5: Innledende geoteknisk vurdering - Taraldrud alunskiferdeponi Tittel
  • Versjon
  • 568.12 KB Filstørrelse
  • 18. mars 2018 Lastet opp
  • Last ned Last ned

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.